Publications

Review results from our research

The Tower of Power - Polish

28 September 2017

Nowe Europejskie Relacje Pracy. Praktyki Doskonalenia Dialogu Społecznego w Organizacjach Europejskich.

Download (GPP Polish .pdf)

New European Industrial Relations_Polish

22 December 2016

Sugerowane rekomendacje wzmacniania pozycji reprezentantów pracowniczych wedlug New European Industrial Relations (NEIRE, Nowych Europejskich Stosónków Pracy)